Waarom een liquiditeitsprognose juist nu extra belangrijk is

Hoe staat jouw onderneming er financieel voor? En wat is de financiële verwachting voor de komende maanden? In tijden van crisis en onzekerheid is het belangrijker dan ooit om grip te houden op de ingaande en uitgaande geldstromen in jouw onderneming. Het opstellen van een liquiditeitsprognose helpt om concreet na te denken over de toekomst en snel eventuele financiële tekorten te signaleren. In dit artikel leggen we je uit wat een liquiditeitsprognose is en wat dit voor jou kan betekenen.
Waarom een liquiditeitsprognose juist nu extra belangrijk is

Voorspellen wat de impact op jouw business is

Het is een understatement om te stellen dat we in onzekere economische tijden leven. Recent gaf IMF-baas Kristalina Georgieva zelfs aan een wereldwijde recessie volgend jaar niet uit te kunnen sluiten. Ondernemers staan op dit moment voor uitdagingen rond verschillende economische ontwikkelingen zoals:

 • de oorlog in Oekraïne;
 • het hoge inflatieniveau;
 • de stijging van energie- en materiaalprijzen;
 • schaarste in grondstoffen en materialen;
 • de krapte in de arbeidsmarkt;
 • stikstofdiscussie;
 • schommelende wisselkoersen;
 • stijgende rente;
 • de effecten van COVID-19.

Voorbereiden op negatieve scenario’s

De vraag is en blijft natuurlijk wat de mogelijke impact van deze onzekerheden op jouw business is? Deze ontwikkelingen hebben uiteindelijk op iedere onderneming een effect. Inzicht in jouw liquiditeitsontwikkeling is daarom juist in deze financieel onzekere tijden van belang.

We hebben geen glazen bol en niemand kan in de toekomst kijken, maar je kunt zich wel goed voorbereiden op mogelijke negatieve scenario’s. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een liquiditeitsprognose, waarin we in kaart brengen hoe het is gesteld met jouw liquiditeit.

Wat is het nut van inzicht in jouw liquiditeitsontwikkeling?

Inzicht in jouw liquiditeitsontwikkeling kan de volgende voordelen opleveren:

 • Het opstellen van een liquiditeitsprognose dwingt jou als ondernemer om concreet over de toekomst na te denken. Dit komt ten goede van de langetermijnvisie van de onderneming.
 • Het verloop van jouw bankrekening kan dienen als een vroege indicator voor toekomstige liquiditeitstekorten zodat we met elkaar vroegtijdig naar een (financierings)oplossing kunnen zoeken.
 • De liquiditeitsontwikkeling geeft inzicht in of er voldoende financiële ruimte is om gewenste toekomstplannen te kunnen realiseren.

Waarom inzicht in geldstromen van levensbelang is

Jij wil niet alleen op de korte termijn succesvol zijn met jouw onderneming. Daarom is het verstandig om vooruit te kijken en te anticiperen op wat er op de langere termijn mogelijk op jouw pad komt. Wat is het effect van stijgende energieprijzen, materiaalkosten die oplopen en de inflatie?

Hoe zit het met de cashflow, hebben we genoeg geld om te investeren in een nieuw bedrijfspand en wanneer moeten er machines vervangen worden? En soms is het misschien al voelbaar dat het minder gaat in het bedrijf, maar is het lastig om er precies de vinger op te leggen.

Onder de streep blijft dan vaak het financiële resultaat achter, maar waar en hoe de onderneming precies geld verliest is niet direct zichtbaar omdat processen en geldstromen complex kunnen zijn. Door gebruik te maken van een liquiditeitsprognose kan er inzicht in het toekomstige verloop van jouw bankrekening gegeven worden.

Zo’n liquiditeitsprognose is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Als je wil kijken of er een financieel patroon te herkennen is, is een overzicht per maand aan te bevelen.

Hoe komt een liquiditeitsprognose tot stand?

Om te bepalen hoe liquide jouw bedrijf is, onderzoeken we de geldstromen in jouw onderneming. We kijken daarbij naar de snelheid waarmee jij als onderneming aan kortlopende betaalverplichtingen kan voldoen. Onder kortlopende verplichtingen vallen openstaande facturen en schulden die binnen één jaar terugbetaald moeten worden.

Ook kijken we naar vlottende activa. Dit zijn bezittingen van de onderneming die relatief eenvoudig om te zetten zijn in contant geld. Hieronder vallen voorraden, kortlopende vorderingen en liquide middelen. Met onze expertise en met de kennis van de ondernemer over zijn bedrijfsvoering stellen we samen vast of het bedrijf voldoende liquide is of dat er meer liquide middelen nodig zijn om de plannen van de ondernemer te verwezenlijken of in een negatief scenario de bedrijfsactiviteiten te kunnen continueren.

Werkwijze Moore MKW Corporate Finance

Moore MKW Corporate Finance zijn gespecialiseerd in financiële analyses en hebben expertise op het gebied van complexe geldstromen. Ze gaan bij het opstellen van een liquiditeitsprognose met jou als ondernemer om tafel. Tijdens het gesprek wordt de meest actuele financiële situatie en de verwachtingen voor de komende periode besproken.

Op basis hiervan wordt een liquiditeitsprognose opgesteld. De liquiditeitspositie wordt geanalyseerd en in een rapportage met concrete constateringen gezet. Vervolgens wordt de rapportage tijdens een bespreking met jou doorgenomen. We delen wat we zien, wat ons opvalt en kunnen indien nodig adviseren waar verbetering mogelijk is om de liquiditeitspositie te versterken.

Wanneer is een liquiditeitsprognose belangrijk voor jouw bedrijf?

Gaan de zaken goed? Dat is de perfecte uitgangspositie om te kijken hoe jij jouw liquiditeit op peil kunt houden. Ook kan het laten maken van een liquiditeitsprognose helpen bij het maken van een evenwichtige en goed onderbouwde beslissing om bepaalde investeringen te doen.

Gaan de zaken wat minder of maak jij je zorgen? Dan is het nog belangrijker om inzicht te krijgen in de financiële ontwikkelingen die je de komende maanden te wachten staan.

Inzicht in jouw liquiditeitsontwikkeling krijgen?

Heb jij behoefte aan inzicht in het verloop van jouw bankrekening? Wil jij weten hoe jouw onderneming er in de toekomst financieel voor zal staan? Wij kunnen een liquiditeitsprognose voor jou uitvoeren. Neem hiervoor contact op met één van onze specialisten. Zij helpen je graag verder.

Neem contact op

Contact

Niels Grolleman MSc
Niels Grolleman

Corporate finance adviseur

+31 (0)53 850 49 82

Deel dit artikel