Herstructurering van je onderneming: wat, hoe en waarom?

Je bent ondernemer en zowel je onderneming als de omgeving waarin je onderneemt, maken ontwikkelingen door. Activiteiten en resultaten nemen toe of af, fiscale omstandigheden veranderen of misschien denk je na over een exit-strategie. Dan kan het handig zijn om jouw onderneming te herstructureren. Maar wat is een herstructurering precies en hoe complex is dat?
Herstructurering van je onderneming: wat, hoe en waarom?

Wat is herstructurering?

Herstructurering is een breed begrip. In principe noemen we alle aanpassingen in de juridische structuur van een onderneming, een herstructurering. In deze blog beschrijven we een aantal instrumenten om de structuur van jouw onderneming te optimaliseren. Elk instrument kent meerdere aandachtspunten en daar helpen we je graag mee.

Eenmanszaak inbrengen in een bv

Vaak begin je een onderneming door deze als eenmanszaak in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Als je onderneming groeit, kunnen naast de winsten ook de aansprakelijkheidsrisico’s toenemen.

Om jouw privévermogen uit de risicosfeer van de onderneming te halen kun je de eenmanszaak inbrengen in een besloten vennootschap (bv). Afhankelijk van de omvang van de winsten, kan dat ook nog eens fiscaal aantrekkelijk zijn omdat de resultaten van de bv anders worden belast. Vaak wordt er niet één, maar worden er direct meerdere bv’s opgericht; een werk-bv en een bv voor het houden van de aandelen in de werk-bv.

Er zijn fiscaal twee manieren om een eenmanszaak in een bv in te brengen; ruisend of geruisloos. Het verschil tussen deze twee manieren gaat over het moment waarop er belasting is verschuldigd over het fiscaal beëindigen van de IB-onderneming. Welke manier fiscaal het voordeligst is hangt af van specifieke omstandigheden en voorwaarden.

Fusie of splitsing van een bv

Doordat jouw onderneming ontwikkelingen doormaakt, zoals het starten van nieuwe activiteiten, het beëindigen van activiteiten of een overname, kan het zijn dat de structuur niet meer aansluit bij de huidige of toekomstige omstandigheden. Kort gezegd bestaat de structuur misschien uit te weinig of te veel bv’s. Een juridische fusie of splitsing kan hier uitkomst bieden.

Een juridische fusie van twee (of meerdere) bv’s houdt in, dat door een notariële akte het vermogen van een verdwijnende bv wordt overgedragen aan een verkrijgende bv.

Het is een makkelijke manier om de structuur te vereenvoudigen, omdat overeenkomsten en vergunningen van rechtswege overgaan naar de bv die blijft bestaan en deze niet opnieuw aangegaan of aangevraagd hoeven te worden.

Een juridische splitsing is het tegenovergestelde van een fusie. Een bestaande bv wordt opgeknipt in twee of meerdere bv’s. De nieuwe bv wordt bij de splitsing opgericht, inclusief de toegewezen vermogensbestanddelen.

Net als bij de fusie hoef je bij een splitsing niet naderhand allerlei zaken over te dragen of overeenkomsten opnieuw te sluiten. Dit kan handig zijn wanneer jouw onderneming verschillende activiteiten heeft, met verschillende risicoprofielen. Of als je met het oog op de toekomst, flexibel wilt zijn in het in geheel of gedeeltelijk verkopen van de onderneming.

Liquidatie van een bv

Een bv in de structuur die geen doel (meer) dient, kan geliquideerd worden. Liquidatie is niet hetzelfde als een faillissement (daar bestaat wel eens misverstand over bij ondernemers).

Het is simpelweg het opheffen van een bv die je niet meer gebruikt, maar die wel kosten meebrengt om het in stand te houden. Afhankelijk van de omstandigheden (heeft de bv nog bezittingen of baten) kan de bv met een standaard of vereenvoudigde procedure worden opgeheven.

En nu? Neem contact op!

Bij alle beschreven instrumenten om te herstructureren komen verschillende juridische, fiscale en administratieve aspecten kijken. Bovendien gelden er, afhankelijk van de gekozen oplossing, verschillende wettelijke termijnen en formaliteiten waaraan moet worden voldaan.

Het team van Moore MKW helpt je graag verder om tijdig de juiste stappen te zetten en tot de voor jou optimale structuur te komen. Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Contact

Peter Blom
Peter Blom RA

Accountant audit

+31 (0)88 2021 620

Deel dit artikel