Thuiswerkende DGA? Hoe zit dat met de kostenaftrek?

Er wordt nog altijd veel vanuit huis gewerkt, omdat dit velen goed bevalt. Maar door al het thuiswerken schiet de rekening voor warmte en elektra behoorlijk omhoog. Hoe zit het met de aftrek van deze en andere kosten voor de thuiswerkende DGA? Is een werkruimte aan huis aftrekbaar voor de bv en wat is een kwalificerende werkruimte?

Thuiswerkende DGA

Wel of geen zelfstandige werkruimte?

Voor de thuiswerkende DGA geldt dat de kosten voor de werkruimte thuis meestal niet kunnen worden afgetrokken. Toch zijn er wel wat mogelijkheden. Als eerste moet hiervoor worden beoordeeld of de werkruimte zelfstandig is of niet. Wanneer er precies sprake is van een zelfstandige werkruimte, is niet bepaald.

Vaak wordt bij de beoordeling gekeken of de ruimte een eigen ingang en sanitair heeft, en of deze ook aan derden apart te verhuren zou zijn. Een slaapkamer in de woning zal dus zelden voldoen, maar een schuur die is omgebouwd tot een kantoor met toilet en een keukentje, weer wel.

In dit artikel gaan we uit van een koopwoning. Is er sprake van een zelfstandige werkruimte die bij een huurwoning behoort? Ook dan zijn er vaak mogelijkheden om iets met de kosten te doen. Neem daarvoor contact op met een Moore MKW-adviseur.

Inkomenscriterium

Met alleen een zelfstandige werkruimte zijn we er nog niet. Er moet namelijk ook worden voldaan aan het inkomenscriterium. Als de bv ook op het woonadres is gevestigd, dan moet de DGA minimaal 70% van het inkomen in of vanuit de werkruimte verwerven, èn daarvan moet 30% fysiek in de werkruimte worden verdiend. Is de bv elders gevestigd en is er daar ook kantoorruimte? Dan moet maar liefst minimaal 70% fysiek in de werkruimte worden verdiend. Dit laatste zal zich zelden voordoen.

Fiscale gevolgen kwalificerende werkruimte

Pas wanneer er zowel aan een zelfstandige werkruimte als aan het inkomenscriterium wordt voldaan, is er sprake van een kwalificerende werkruimte. Hiervan zijn de fiscale gevolgen als volgt:

Voor de DGA

Voor de thuiswerkende DGA wordt de werkruimte fiscaal niet meer als een deel van de eigen woning gezien. Daardoor is over dit deel geen eigenwoningforfait verschuldigd, maar is er ook geen hypotheekrenteaftrek meer. De werkruimte verhuist namelijk binnen box 1 naar de terbeschikkingsstellingregeling (tbs). Daar wordt de werkruimte op de balans gezet voor de waarde die het op dat moment heeft.

De huuropbrengsten die van de bv worden ontvangen, zijn dan bij de DGA belast. Maar alle ‘eigenaarslasten’, zoals hypotheekrente, onderhoud en verzekeringen mogen daarop in mindering worden gebracht. Voor de hypotheekrente geldt er in dit geval geen aflossingseis, en ook het aftrektarief is niet gemaximeerd zoals voor de eigen woning.

Van het saldo van de opbrengsten -/- de kosten gaat dan nog de terbeschikkingsvrijstelling af. Deze bedraagt 12%. Hierdoor blijft 12% van dit saldo buiten de belastingheffing. De rest van de woning blijft wel onder de eigenwoningregeling vallen.

Voor de bv

De werkruimte wordt als het ware verhuurd aan de bv. Hiervoor moet een zakelijke huurprijs worden afgesproken en de bv mag deze huur in aftrek brengen op de winst. Daarnaast mag de bv ook de zogenoemde ‘huurderslasten’, zoals gas, water, licht en inrichting, van de winst aftrekken.

Let op! Wordt er op een bepaald moment niet meer aan het inkomenscriterium voldaan, of wordt de woning verkocht? Dan is de eventuele waardestijging van de werkruimte belast. Is er sprake van een waardedaling? Dan leidt dit juist tot een aftrekbaar verlies.

Tip! Wordt er een flinke waardestijging verwacht? Kijk dan of het niet handiger is om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van een kwalificerende werkruimte.

Als de werkruimte niet zelfstandig is

Als de werkruimte niet zelfstandig is, dan valt de werkruimte in de woning gewoon onder de eigenwoningregeling. De bv kan de thuiswerkende DGA een vergoeding geven voor het gebruik van de werkruimte, maar dit wordt als loon gezien.

Het is mogelijk om deze vergoeding als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen en onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Wordt de vrije ruimte overschreden? Dan betaalt de bv 80% eindheffing over de overschrijding. Deze loonkosten zijn voor de bv aftrekbaar van de winst.

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Wel kan er een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal €2 per dag (Dit wordt € 2,15 in 2023), door de bv aan de DGA worden gegeven. Dit is bedoeld voor de extra kosten die worden gemaakt in verband met het thuiswerken. Denk hierbij aan water en elektra, verwarming, en koffie en thee. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met je adviseur van Moore MKW om te bespreken wat de mogelijkheden zijn en hoe je dit kunt regelen.

Tip! Verplichte Arbo-voorzieningen kunnen nog wel belastingvrij worden vergoed. Denk hierbij aan een ergonomisch verantwoorde bureaustoel en een beeldschermbril.

Koop van economische eigendom

Zijn er nog meer mogelijkheden? Een andere optie kan nog zijn dat de bv de economische eigendom van de werkruimte koopt. Maar let op! Er is dan wel 8% overdrachtsbelasting verschuldigd (Dit wordt in 2023: 10,4%). Alle ‘eigenaarslasten’ komen dan bij de bv in aftrek, maar de ontvangen huur is belast.

Ook kan de thuiswerkende DGA de huurderslasten niet aftrekken. Doordat de eigen woning bij de tbs-regeling, maar ook onder de eigenwoningregeling zeer gunstig behandeld wordt, verdient de woning van de bv vaak niet de voorkeur.

Samen bespreken en doorrekenen

Al met al zijn er verschillende mogelijkheden om ook voor het kantoor thuis de gemaakte kosten in aftrek te brengen. Wat voor jou de beste optie is hangt sterk af van de zelfstandigheid van de werkruimte, hoeveel er vanuit de werkruimte gewerkt wordt, van de kosten, maar ook van de verwachtingen die je hebt bij de waardeontwikkeling van de woning.

Neem contact op

Contact

Mr. Boris Meinders
mr. Boris Meinders

Partner belastingadvies

+31 (0)53 850 49 60

Deel dit artikel