Rookruimtes in bedrijven vanaf 1 januari 2022 verboden

Vanaf 1 januari 2022 mag je als werkgever geen afgesloten rookruimte meer aanbieden aan jouw werknemers. Rookruimtes zijn dan officieel verboden. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben met elkaar afgesproken dat ze in 2040 een rookvrije generatie willen realiseren. Het verbieden van rookruimtes op het werk is één van de maatregelen die daaruit voortvloeit.
Rookruimtes in bedrijven vanaf 1 januari 2022 verboden

Bestuurlijke boetes voorkomen

Vanaf 1 januari geldt de wetswijziging voor alle ruimtes binnen instellingen die onder het rookverbod van vallen. Werkgevers die het rookverbod negeren, kunnen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een bestuurlijke boete opgelegd krijgen. Het verbod vanaf 1 januari geldt voor rookruimtes in de ruimten, gebouwen en inrichtingen waar werknemers hun werkzaamheden verrichten of plegen te verrichten.

Wat is nog wel toegestaan?

De NVWA geeft aan dat het rookverbod geldt voor afgesloten ruimten en dat je als werkgever kunt besluiten om een abri op het bedrijfsterrein beschikbaar te stellen voor rokers. Dit blijft mogelijk omdat een abri doorgaans geen afgesloten ruimte is en deze dus niet onder het rookruimteverbod valt. Ook blijft het voor rokende werknemers toegestaan om in de buitenlucht te roken, ook op het bedrijfsterrein, tenzij jij dat als werkgever verbiedt.

Beleid aanpassen voor rokers

Jij bent als werkgever niet verplicht om rokende werknemers een plek aan te bieden. En jouw werknemers mogen in principe roken op de openbare weg. Maar het kan wel wenselijk zijn om afspraken vast te leggen in rookbeleid van jouw organisatie. Houd er dan wel rekening mee dat je de aanwezige ondernemingsraad (OR) om instemming moet vragen. Die heeft instemmingsrecht als het gaat om het vaststellen, wijzigen of afschaffen van rookbeleid. Heb jij hulp nodig bij het vastleggen of herzien van het rookbeleid van jouw organisatie? De adviseurs arbeidsrecht van Moore MKW helpen jou hier graag bij.

Neem contact op

Contact

Mr. Thessa van Zoeren
Thessa van Zoeren

Adviseur arbeidsrecht

+31 (0)53 303 43 36

Mr. Rob Sprakel
Rob Sprakel

Arbeidsrechtspecialist

+31 (0)53 303 43 86

Mr. Berbel Jaspers
Berbel Jaspers

Adviseur arbeidsrecht

+31 (0)53 303 43 29

Deel dit artikel