Ook in 2022 stijgt het gebruikelijke loon van DGA’s

Net als in 2020 en 2021 stijgt dit jaar het gebruikelijke loon voor DGA’s. Het gebruikelijke loon is het loonbedrag dat een DGA tenminste moet ontvangen voor de werkzaamheden uitgevoerd voor zijn vennootschap. De Belastingdienst heeft een minimum bedrag in de wet opgenomen wat in de meeste gevallen als ondergrens voor het gebruikelijk loon geldt. Deze grens wordt met ingang van 2022 verhoogd naar € 48.000,-.

Ook in 2022 stijgt het gebruikelijke loon van DGA’s

Regelgeving gebruikelijk loon voor DGA`s

Het gebruikelijk loon stijgt dit jaar, net als in 2020 en 2021 met € 1.000. Deze stijging van het gebruikelijke loon is vastgelegd in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 en staat in de Bijstellingsregeling directe belastingen 2022.

Onder bijzondere omstandigheden is een gebruikelijk loon dat lager is dan het bedrag in dit artikel ook mogelijk.

Gebruikelijke loon vaststellen voor de DGA

Omdat jij als DGA ook werkzaamheden voor de bv verricht, moet je hier van de Belastingdienst loon voor ontvangen. Jij bent als DGA verplicht om jouzelf jaarlijks een gebruikelijk salaris uit te betalen.

De hoogte van het DGA-salaris is het hoogste bedrag van één van de volgende drie bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer binnen de vennootschap of van een verbonden vennootschap;
  • tenminste € 48.000 (in 2022).

Wat betekent dit voor jou?

Als DGA dien je na te denken over wat een gebruikelijk salaris voor jouw werkzaamheden is. Dit kan dus zowel hoger als lager zijn dan het bedrag van € 48.000. Voor jouw bewijspositie is van belang dat bij een gebruikelijk loon van minder dan € 48.000 je de gebruikelijkheid aannemelijk moet maken en dat bij hogere lonen de Belastingdienst dit aannemelijk moet maken.

Het is dus van belang om goed te documenteren op basis van welke overwegingen je het salaris hebt vastgesteld. Indien je het salaris te laag hebt vastgesteld kan de Belastingdienst de niet afgedragen belasting over dit salaris naheffen bij jouw bv.

Uiteraard is de wettelijke regeling niet het enige argument bij het vaststellen van jouw salaris. Ook andere omstandigheden spelen wellicht een rol. Vraagstukken als ‘Is jouw inkomen goed geregeld, ook als je stopt met werken?’ en ‘Laat jij jouw nabestaanden goed verzorgd achter?’ verdienen aandacht. Onze DGA-adviseurs bieden naast advies ook een klankbord voor jouw vragen. Voor nu, maar ook voor later.

Lees meer

Meer weten?

Wil je weten of het salaris dat jij van jouw bv ontvangt nog steeds op de juiste wijze is vastgesteld? Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij helpen jou graag verder.

Neem contact op

Contact

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857

Michiel Geurds
Michiel Geurds

Belastingadviseur

+31 (0)31 437 48 56

Deel dit artikel