Negen weken betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

In oktober 2021 is het wetsvoorstel voor betaald ouderschapsverlof aangenomen. Vanaf 2 augustus 2022 gaat deze wet in en hebben ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Ouders kunnen het betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind en ontvangen dan een uitkering van het UWV: 70% van het dagloon. Wat betekent deze wetswijziging voor werkgevers en werknemers?
Negen weken betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

De Wet Betaald Ouderschapsverlof

Ouders hebben nu al het recht om 26 weken ouderschapsverlof op te nemen tot hun kind de leeftijd van acht jaar bereikt. Tot nu toe was dit ouderschapsverlof onbetaald. Met de inwerkingtreding van de Wet Betaald Ouderschapsverlof op 2 augustus 2022 verandert dit. Ouders kunnen vanaf die datum betaald ouderschapsverlof opnemen voor negen van de 26 weken.

Tijdens het betaalde ouderschapsverlof ontvangen medewerkers dan een uitkering van het UWV. Deze bedraagt 70% van het dagloon. Het betaalde ouderschapsverlof kunnen werknemers in delen opnemen. Voorwaarde hierbij is dat het opnemen gebeurt binnen één jaar na de geboorte. Als er sprake is van adoptie of pleegzorg geldt betaald ouderschapsverlof in het eerste jaar na opname in het gezin.

Waarom deze wetswijziging?

Het kabinet wil de combinatie van arbeid en zorg aantrekkelijker maken en werken aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Hier hoort onder andere het bestrijden van loonverschillen bij, een royalere kinderopvangregeling en het werken aan een betere representatie aan de top bij bedrijven en de overheid. Betaald ouderschapsverlof is daarbij een belangrijke stap, omdat ouders in deze periode kunnen wennen aan de nieuwe situatie en samen tijd hebben om bewust keuzes te maken over de verdeling tussen werk en privé, voor nu en later.

Wie kan betaald ouderschapsverlof opnemen?

Werknemers kunnen betaald ouderschapsverlof opnemen als één van de volgende situaties van toepassing is:

  • De werknemer is de wettelijke ouder.
  • De werknemer heeft het kind erkend.
  • De werknemer woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op. Bijvoorbeeld als familielid of stiefouder.
  • De werknemer is pleegzorgouder of adoptieouder.

Wat moet jij als werkgever regelen voor jouw werknemers?

Als werknemers betaald ouderschapsverlof willen aanvragen, kun jij vanaf 2022 de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen via de Verzuimmelder of de Digipoort. Als je op die manier geen aanvraag kan doen, kun je bij het UVW een aanvraagformulier WAZO downloaden en invullen. Als werkgever vraag je de uitkering achteraf aan. Hierbij geldt dat de werknemer minimaal één keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. Het UWV betaalt de uitkering vervolgens in maximaal drie delen.

De werknemer kan bijvoorbeeld drie keer drie hele werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen, verdeeld over meerdere maanden. Of kiezen voor één of meerdere vaste dagen per week verdeeld over meerdere maanden. Op de aanvraag geef je aan of het UWV de uitkering aan jou als werkgever moet uitkeren of rechtstreeks aan de werknemer.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heb je vragen over de invoering van deze wetswijziging of ondersteuning nodig bij de uitvoering? Onze adviseurs helpen jou graag.

Neem contact op

Contact

Mr. Thessa van Zoeren
Thessa van Zoeren

Adviseur arbeidsrecht

+31 (0)53 303 43 36

Mr. Rob Sprakel
Rob Sprakel

Arbeidsrechtspecialist

+31 (0)53 303 43 86

Deel dit artikel