Deadline opstellen transfer pricing documentatie nadert: 1 mei 2018

Met ingang van 1 januari 2016 zijn transfer pricing-documentatieverplichtingen opgenomen in de Nederlandse vennootschapsbelasting.
Deadline opstellen transfer pricing documentatie nadert: 1 mei 2018

Let op: Transfer Pricing regelgeving andere landen verschilt!

De eisen die aan de transfer pricing-documentatie worden gesteld zijn afhankelijk van de geconsolideerde omzet van de multinationale groep.

Belastingplichtigen dienen aandacht te schenken aan het feit dat de invoering van regelgeving per land verschilt. In Duitsland hoeft er bijvoorbeeld pas een local file en master file te worden opgesteld indien de groepsomzet hoger is dan € 100 miljoen.

Voorbeeld: moedervennootschap Duitsland en dochtervennootschap Nederland

Het zou dus zo kunnen zijn dat de Duitse moedermaatschappij niet op de hoogte is van het feit dat er in Nederland wel een local file en master file in de administratie aanwezig dient te zijn. Als dochtermaatschappij in Nederland is het dus belangrijk om de transferpricing regelgeving vanuit Nederlands perspectief te interpreteren en implementeren.

Voorbeeld: moedervennootschap Nederland en dochtervennootschap Duitsland

Ingeval de moedermaatschappij in Nederland gevestigd is dient zorgvuldig te worden gekeken naar de regelgeving omtrent het opstellen van de local file en master file van dochtermaatschappijen gevestigd buiten Nederland.

Wij raden je aan om zorgvuldig de actuele regelgeving te controleren van de landen waarbinnen jouw groep actief is.

Indienen bij belastingdienst of in administratie?

De local- en de master file maken onderdeel uit van de administratie en hoeven niet te worden ingediend bij de belastingdienst. De fiscus kan bij een controle echter wel verzoeken om inzage in de local- en de master file.

In tegenstelling tot de master file en de local file dient het CbC report wel te worden ingediend bij de belastingdienst. De gegevens uit het CbC report worden vervolgens uitgewisseld met de overheden van de landen waarin de groep actief is.

Deadline nadert

De local- en de master file over het belastingjaar 2016 dienen op de uiterste inleverdatum van de aangifte vennootschapsbelasting 2016 aanwezig te zijn in de administratie. Voor een regulier boekjaar dienen de dossiers uiterlijk 1 mei 2018 in de administratie te zijn opgenomen.

Sanctie indien niet aanwezig binnen administratie

Indien er niet wordt voldaan aan bovenstaande verplichtingen kan dit leiden tot wettelijke sancties zoals onder andere omkering van de bewijslast, een boete van maximaal de 4e categorie (€ 20.750) en zelfs tot een gevangenisstraf (opzet).

Begeleiding nodig?

Wil je meer informatie, advies of ondersteuning bij transfer pricing en deze gewijzigde regelgeving? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

Deel dit artikel