De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR): Wat is interessant, wat is verraderlijk?

Sinds januari 2020 kennen we in Nederland de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Dit is een vrijstelling voor de btw, waar in Nederland gevestigde ondernemers met een omzet van minder dan €20.000 per jaar, gebruik van kunnen maken. Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen aan je klanten, maar kun je ook geen btw meer terugvragen over je kosten en investeringen. Wij vertellen je over onze praktijkervaringen van de afgelopen twee jaar en leggen uit wat er interessant en wat verraderlijk is aan de nieuwe KOR.
BTW 2

Wat is interessant aan de KOR?

De nieuwe KOR heeft als voordeel dat deze een ruimer bereik kent dan de oude KOR. Voorheen konden alleen natuurlijke personen een beroep doen op de KOR. De nieuwe KOR is nu ook van toepassing op rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en besloten vennootschappen. Verder kan de nieuwe KOR financieel voordelig zijn als jouw klanten voornamelijk particulieren zijn, of ondernemers zijn zonder recht op aftrek.

Voor hen is btw normaal een kostenpost. Door gebruik te maken van de nieuwe KOR, kun je mogelijk jouw producten en diensten voor een lager bedrag aanbieden of zelfs je winstmarge vergroten. Tot slot is het ook een administratieve verlichting.

Wat is verraderlijk aan de KOR?

De nieuwe KOR is verraderlijk omdat de naam doet vermoeden dat er niet veel is veranderd ten opzichte van de oude KOR. Maar, niets is minder waar.

  • De nieuwe KOR is een btw-vrijstellingsregeling waarbij je ook geen btw meer kunt terugvragen over kosten en investeringen.
    Ga je over naar de nieuwe KOR? Dan moet je mogelijk btw terugbetalen op in het verleden afgetrokken btw (herzien). Denk aan btw die is afgetrokken op de investering in een nieuwe auto of pand. Correcties onder €500 op jaarbasis hoeven niet gecorrigeerd te worden.
  • Huur je een pand of ruimte met optie btw-belast? Dan vervalt die optie als je gebruik gaat maken van de KOR. Mogelijk moet je een schadevergoeding betalen aan de verhuurder.
  • Je moet de omzetgrens van €20.000 blijvend monitoren. Want bij overschrijding mag je drie jaar geen gebruik maken van de regeling en zijn de normale btw-regels weer van toepassing. Daarbij zijn de regels complex om te bepalen welke omzet wel en niet meetelt.
  • Bij investeringen in zonnepanelen door natuurlijke personen die btw-ondernemer zijn, omdat zij stroom leveren aan het energiebedrijf, is toepassing KOR vaak niet mogelijk, omdat zij boven de omzetgrens komen.
  • Tot slot, eenmaal in de KOR doe je verplicht mee voor een periode van drie jaar – tenzij je de omzetgrens overschrijdt. Dat betekent dat je niet tussentijds kunt stoppen, omdat je investeringen wilt doen waarvan je de btw wil aftrekken. Andersom geldt ook, eenmaal afgemeld? Dan drie jaar wachten voordat je weer mee mag doen.

Maak de juiste afweging

Kortom: denk goed na voordat je besluit om de KOR toe te passen. Er liggen kansen om zonder btw te factureren en je marge te vergroten, maar er zijn ook verraderlijke risico’s. Stel jezelf daarom vooraf de volgende vragen; wat is de omvang van je btw-voorbelasting die je niet meer mag aftrekken, of loop je tegen herziening aan en wat betekent het voor je investeringsplannen?

Hoe stabiel is je omzet en welke risico’s loop je wanneer je de omzetgrens overschrijdt? Kunnen je afnemers de btw nu in aftrek brengen? Het kan best lastig zijn om de btw-gevolgen te overzien als je bezig wilt zijn met ondernemen.

Wil je je aanmelden, of heb je vragen?

Aanmelden voor de KOR moet minimaal vier weken voor de start van het belastingtijdvak waarin je gebruik wilt gaan maken van de KOR. Aanmelden kan via dit formulier. De aanmeldtermijn is versoepeld voor particulieren met zonnepanelen die zich in december aanmelden: ook voor hen kan de KOR per 1 januari van het nieuwe jaar ingaan.

Neem contact op

Contact

Teunis van den Berg 1
drs. Teunis van den Berg

Partner belastingadvies

+31 (0)88 2021 423

Deel dit artikel